LA CIA DE GIRA INTERNACIONAL!

LAS MUCHÍSIMAS

Las Muchísimas és una creació de Mariantònia Oliver, en la qual 17 dones d'edats entre 61 i 75 anys de nacionalitats diverses, s'han abocat, amb atreviment i compromís, a un projecte escènic construït a partir de la complicitat.

Una peça de dansa-performance de caràcter inclusiu a càrrec de disset dones que passen dels 60 i expressen orgulloses la diversitat, l’experiència i el ser i estar sense perjudicis ni dependències. Amb un ric espai sonor de Joana Gomila.

Un treball sobre l'atreviment i la felicitat. Es tracta de l'alegria de ser qui ets, que estàs on estàs i del qual has aconseguit fins al moment. Es parla de la serena felicitat que tens a partir d'una certa edat, perquè et vas llevant compromisos i deixes de dissimular.


LAS MUCHAS

Las Muchas parla de fragilitat, d’aquella que té a veure amb l’edat, amb cossos que ja no pertanyen al corpus d’allò social, que ja deixen d’estar al mercat oficial, però que estan més vius que mai i són, sobretot, més lliures: cossos que respiren, pesen, ballen, sedueixen, es mouen i es posicionen d’una altra manera. L’obra parla sobre deixar-se escoltar i deixar-se travessar per les experiències viscudes: físiques, emocionals, accidentals, polítiques, d’encobriment i de compromís.