>

Cia Mariantònia Oliver

Cia Mariantònia Oliver es caracteritza per dur a terme un treball de creació multidisciplinar i compromès amb el territori. La companyia té tres vessants d'actuació: d'una banda la creació per a un públic adult, una segona focalitzada en la producció d'espectacles i projectes pedagògics per infants i joves, i una tercera generant projectes de Dansa Comunitària i d'Inclusió Social des de fa una dècada. A més, Mariantònia Oliver dirigeix EiMa, un centre de creació i un festival a Maria de la Salut, Mallorca.

Cia Mariantònia Oliver treballa la creació d’una manera multidisciplinar fent conviure dramatúrgicament el video-cinema amb música original y el moviment. És normal a la cia treballar amb performers que venen de diferents còdics del cos i del moviment. També es carateritza per articular creacions i experiències per públics tan adults com per infants. Compromesa en el treball i en donar a conèixer una dramatúrgia contemporània del moviment a diferents tipus de comunitats prenent com a referencia el territori