Projectes Expandits

Regularment, la Cia Mariantònia Oliver porta a terme projectes pedagògics i de creació a escoles i, des de fa més d’una dècada, treballa amb col·lectius en risc d’exclusió social construint projectes de dansa comunitària i d’inclusió social. Ha realitzat dos projectes creatius finançats per l’Obra Social La Caixa, un amb dones majors de 70 anys i un altre amb adolescents en risc d’exclusió social.